Welkom bij Visitatie Jouw ontmoeting met de toekomst

Info en inschrijvingen

Events

Onze school: Inspirerend en uitdagend

Alt text

Teamschool

Visitatie is een teamschool. Dat betekent dat een team van leraren verantwoordelijk is voor het ontwikkelen, evalueren en bijsturen van het leerproces van een groep leerlingen....

Alt text

Observerende en oriënterende eerste graad

In de eerste twee leerjaren op onze school, leer je jezelf beter kennen, ontdek je wat je goed kunt en wat je interesseert. e maakt kennis met de verschillende leerdomeinen van de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs....

Alt text

Elke leerling een coach

Door coaching bereiken mensen hogere resultaten. Daarom heb je als leerling op onze school een coach voor minstens een heel schooljaar. Je leraar-coach voert met jou coachingsgesprekken en samen maken jullie een coachingsrapport....

Alt text

Anders leren

Jouw leraren zoeken voortdurend naar nieuwe werkvormen om de lessen leerrijk en boeiend te maken. Met projecten en ‘challenges’ dagen ze jou uit om zelf actief aan de slag te gaan....

Alt text

Doen en leren

In de tweede en derde graad arbeidsfinaliteit oefen je in de klas of op stage de attitudes, de vaardigheden en de kennis die in je het werkveld nodig hebt. Deze attitudes, vaardigheden en kennis noemen we competenties. ...

Alt text

Leren en ondernemen

In ons studiedomein vanaf de tweede graad kom je in contact met ondernemerschap in al zijn aspecten. Naargelang je studiekeuze verwerf je de nodige kennis binnen de bedrijfseconomische leertrajecten, de werkveldgerichte basiscompetenties en ICT....

Alt text

ICT - school

Wij zorgen voor een krachtige leeromgeving met een kwaliteitsvolle infrastructuur; goed uitgeruste pc-lokalen, iPads en laptopklassen met het ‘bring your own device’ principe. In het open leercentrum kan je elke dag terecht om zelfstandig te werken....

Alt text

Zorgzame school

Leerlingbegeleiding en studiebegeleiding Learn@School Stichting Robin Brooddoosnodig...

Meer over onze school

In de kijkerBedrijfswetenschappen (5e jaar)

Meer over Bedrijfswetenschappen (5e jaar)