Leerlingen van 6 BI en 6 IB maken kennis met Hogeschool

25 november

De stap naar het hoger onderwijs komt voor onze zesdejaars alsmaar dichterbij. Artevelde Hogeschool organiseert een aantal Winterlabs. Na onderling overleg met onze leerlingen en leerkrachten gingen we met de leerlingen van 6 BI en 6 IB een sessie rond Machine Learning volgen.

Deze sessie vond plaats op vrijdag 25 november in de campus te Mariakerke. Na een algemene introductie rond hoger onderwijs en de richtingen die ze op deze campus aanbieden, ging de lector dieper in op Machine Learning. Wat is dit,  hoe werkt het, maar vooral wat kan de toekomst brengen?

 

Daarna gingen de leerlingen in duo aan het werk en mochten ze ondertussen data verzamelen op de campus. Ze deden dit onder meer bij een oud-leerlinge die momenteel de opleiding Grafisch Design met succes volgt. Eens de nodige data verzameld waren, konden ze met de juiste codes hun machine slimmer maken.

Het werd een interessante en leerrijke voormiddag waarbij onze leerlingen voor het eerst kennismaakten met het leven na Visitatie. Een aantal onder hen kijkt hiernaar uit, een aantal kijkt nu al met heimwee terug naar de Visitatiebanken. De komende maanden bereiden we de overstap naar het hoger onderwijs samen verder voor. Er volgt sowieso nog een info-namiddag, we bezoeken nog de SID-in beurs en we nemen nog een aantal testen af. Nu eerst de focus op de kerstexamens!

Meer informatie over Informaticabeheer (6e jaar)