Inspirerend en uitdagend Onze school

Inspirerend en uitdagend onderwijs in een moderne leeromgeving waar elke leerling welkom is.

Ontdek onze visie

Teamschool

Teamschool

Visitatie is een teamschool. Dat betekent dat een team van leraren verantwoordelijk is voor het ontwikkelen, evalueren en bijsturen van het leerproces van een groep leerlingen. Vakoverschrijdend samen denken en werken is een inspirerende en motiverende opdracht voor elk team.

Onze school bestaat zo uit zes lerarenteams rond zes leerlingengroepen en daarnaast nog een aantal experten-teams zoals het Pedagogisch team (P-team),  het Taalbeleidsteam (T-team), het Ondersteunend team (O-team) en het Directieteam (D-team). Al deze teams verhouden zich gelijkaardig tegenover elkaar. Hiermee onderstrepen wij onze overtuiging dat participatie en samenwerking de beste garantie is voor kwaliteitsvol onderwijs.

Voor deze vernieuwende manier van ‘School Slim Organiseren’ kregen wij sinds 2013 inspiratie en coaching van het team van Flanders Synergy.

Bekijk onze teamstructuur

 

Observerende en oriënterende eerste graad

Observerende en oriënterende eerste graad

In de eerste twee leerjaren op onze school, leer je jezelf beter kennen, ontdek je wat je goed kunt en wat je interesseert. Je maakt kennis met de verschillende leerdomeinen van de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs. Tijdens de klasuren oefen je je sociale vaardigheden en leer je kritisch denken.

De lerarenteams  van de A-stroom en de B-stroom organiseren projecten en werken sterk differentiërend om deze doelen te realiseren. Zo kun je op het einde van het tweede jaar een doordachte keuze maken voor je studie in de tweede graad waarbij nog zo goed als alle studierichtingen tot de mogelijkheden behoren (uitgezonderd Latijn).

Elke leerling een coach

Elke leerling een coach

Door coaching bereiken mensen hogere resultaten. Daarom heb je als leerling op onze school een coach voor minstens een heel schooljaar. Je leraar-coach voert met jou coachingsgesprekken en samen maken jullie een coachingsrapport. Hierin staan je sterktes en je werkpunten rond leren leren en sociale vaardigheden opgenomen.

Je klasleraar en je coach werken samen om je welbevinden én je leren optimaal te ondersteunen.

Anders leren

Anders leren

Jouw leraren zoeken voortdurend naar nieuwe werkvormen om de lessen  leerrijk en boeiend te maken.

Met projecten en ‘challenges’ dagen ze jou uit om zelf actief aan de slag te gaan.

Dat gebeurt in allerlei domeinen: wetenschap, techniek, wiskunde, marketing, talen, economie …

Soms staan er ook twee leraren voor de klas. Door co-teaching zijn de lessen extra dynamisch en krijg je meer individuele stimulansen.

Doen en leren

Doen en leren

In de tweede en derde graad arbeidsfinaliteit oefen je in de klas of op stage de attitudes, de vaardigheden en de kennis die in je het werkveld nodig hebt.

Deze attitudes, vaardigheden en kennis noemen we competenties. Het competentierapport geeft een overzicht van de getoetste competenties.
Met de aanvullende feedback weet je meteen waar je goed in bent of wat je werkpunten zijn.

Leren en ondernemen

Leren en ondernemen

In ons studiedomein vanaf de tweede graad kom je in contact met ondernemerschap in al zijn aspecten.

Naargelang je studiekeuze verwerf je de nodige kennis binnen de bedrijfseconomische leertrajecten, de werkveldgerichte basiscompetenties en de ICT- en informatica leerlijnen. Je verkent of leert een boekhoudpakket te gebruiken.

‘Ondernemend zijn’ is natuurlijk ruimer dan kennis verwerven. Je scherpt je communicatieve vaardigheden aan in meerdere talen. Je ontwikkelt  een mindset en attitudes die jou in staat stellen om na je secundaire studies dadelijk aan de slag te gaan of je verder te bekwamen in het hoger onderwijs.

Praktijkvoorbeelden in ons aanbod: de leeronderneming (7 winkelbeheer en etallage), werkplekleren (organisatie en logistiek), de simulatiebedrijven (3e graad handel) , de internationale oefenfirma’s (7 kantooradministratie en gegevensbeheer) …

ICT - school

ICT - school

Word een digitaal geletterde jonge burger die in onze huidige en toekomstige samenleving zijn weg vindt.

Je leert om zelfstandig en verantwoordelijk alle mogelijke communicatie en informatiemedia te gebruiken. In de lessen scherp je al doende je ‘mediawijsheid’ aan.
Je ontwikkelt jouw talenten op ICT-vlak en je kan je creativiteit laten spreken.

Elke leerling heeft een eigen laptop om thuis en in de klas mee aan de slag te gaan. De leraren gebruiken deze laptop geïntegreerd in de lessen.

Zorgzame school

Zorgzame school

Verbondenheid met onze leerlingen is een kernelement binnen onze school. Verbonden zijn betekend voor ons ook zorgzaam omgaan met de leerlingen.

Daarnaast werken we samen met enkele organisaties om onze leerlingen te ondersteunen.

 

Lees meer