Waarvoor staat onze school Visie

Onze visie

Onze visie

Jonge mensen kwalificeren in economische competenties is de kernopdracht van onze school. We leiden hen daarbij op tot creatieve en ondernemende mensen die in staat zijn hun verantwoordelijkheid in de maatschappij op te nemen. We schenken daarom extra aandacht aan hun persoonlijke en sociale ontwikkeling.

Lees meer
Opvoedingsproject

Opvoedingsproject

Kies je een school voor je kind? Dan neem je het onderwijsaanbod onder de loep. Maak een keuze die bij je kind past. Maar even belangrijk is wie je kind is. Daarom zorgen we ook voor het juiste opvoedingsklimaat.

Hoop, geloof en liefde: het zijn de kernwaarden in het opvoedingsproject van de Broeders van Liefde.

Lees meer over dit opvoedingsproject

Schoolreglement

Schoolreglement

In het schoolreglement staat veel praktische informatie maar tegelijk kun je erin lezen hoe het schoolteam de schoolvisie vertaalt in het pedagogisch en didactisch project. Het schoolreglement is dan ook het resultaat van overleg met alle betrokkenen: ouders, leerlingen en leraren. Elk schooljaar gebeurt dit overleg opnieuw.

Bij de inschrijving verklaart elke ouder en achttienjarige leerling zich akkoord met het reglement.

Alle reacties en suggesties bij het schoolreglement zijn welkom bij de vertegenwoordigers van de overlegorganen of bij de directie.

Download het schoolreglement 2023-2024
Download onze privacyverklaring
Download het schoolreglement van Sint Paulus 2023-2024
Download de tekst rond de klokkenluidersregeling
Meldpunt voor klokkenluiders

Info en inschrijvingen

Lees meer