1e graad 2A

Observerende en oriënterende eerste graad

In onze eerste graad krijg je een brede algemene vorming waardoor je voorbereid bent op verschillende studiedomeinen. Je hoeft nu dus nog niet te kiezen welke richting je wil volgen. Je leert jezelf beter kennen, je ontdekt wat je goed kunt en wat je interesseert.

Je maakt kennis met de verschillende leerdomeinen van de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs. De lerarenteams van de A-stroom en de B-stroom organiseren projecten en werken sterk differentiërend. Zo kun je een goede en doordachte studiekeuze maken op het einde van de eerste graad.

Leren is leuk...

In het 2e leerjaar A

krijg je, net als in alle andere scholen, een algemene vorming van 25 lesuren per week.

In onze school kun je kiezen uit 2 basisopties:

Basisoptie Economie en organisatie – 5 uren

In deze lessen maak je kennis met de wereld van de onderneming en de economische processen. Je komt meer te weten over ondernemerschap, de rol van de overheid en de plaats van de consument in de samenleving.

Basisoptie Moderne talen en wetenschappen – 5 uren

Tijdens de lessen wetenschappen doe je biotoopstudies en kom je meer te weten over energievormen, het menselijk lichaam enz. In de lessen Frans en Engels train je je mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. Je gaat creatief aan de slag met taal.

Tijdens het klasuur komen thema’s aan bod zoals: leren leren, leren samenwerken , gezondheid, milieu enz.

Je gaat in verschillende vakken met ICT aan de slag.

De volgende stap

Op onze school kun je in de 2e graad kiezen uit de volgende studierichtingen:

  • Economische wetenschappen
  • Bedrijfswetenschappen
  • Bedrijf en organisatie
  • Taal en communicatie
  • Organisatie en logistiek

Zijn deze richtingen toch niet wat je zoekt? Dan helpt de CLB-medewerker je om je studiekeuze te herbekijken.