1e graad 1A

1A – Uitdagend en verkennend

Observerende en oriënterende eerste graad

In onze eerste graad krijg je een brede algemene vorming waardoor je voorbereid bent op verschillende studiedomeinen. Je hoeft nu dus nog niet te kiezen welke richting je wilt volgen. Je leert jezelf beter kennen, je ontdekt wat je goed kunt en wat je interesseert.

Je maakt kennis met de verschillende leerdomeinen van de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs. De lerarenteams van de A-stroom en de B-stroom organiseren projecten en werken sterk differentiërend. Zo kun je een goede en doordachte studiekeuze maken op het einde van de eerste graad..

Leren is leuk

In het 1e leerjaar A

bieden wij een algemene vorming van 27 lesuren per week aan. Naast algemene vakken zoals godsdienst, geschiedenis, natuurwetenschappen,... krijg je ook nog een differentiatiepakket.

Het differentiatiepakket bestaat uit:

  • 1 uur differentiatie Nederlands, Frans of wiskunde: je kunt het vak zelf kiezen. Dit uur kan zowel remediërend als verdiepend zijn.
  • 2 uur Challenge: je verkent de verschillende studiedomeinen van de hogere leerjaren: Economie en Organisatie, Maatschappij en Welzijn, Taal en Cultuur, Kunst en Creatie en STEM. Teamwerk, onderzoek, creativiteit, sociale vaardigheden …: je krijgt de kans om het allemaal te oefenen.
  • 1 klasuur: tijdens het wekelijkse klasuur komen veel thema’s aan bod: leren leren, leren samenwerken, gezondheid, milieu enzovoort.
 
 

De volgende stap

Op onze school kun je in het tweede jaar van de A-stroom kiezen uit de volgende basisopties:

  • Moderne talen en Wetenschappen,
  • Economie en Organisatie.

Je kunt ook kiezen voor het tweede jaar van de B-stroom uit de volgende basisopties:

  • Economie en Organisatie,
  • Kunst en Creatie,
  • Maatschappij en Welzijn.