Leerlingen debatteren over politieke thema’s in Gentse stadhuis

27 september

de Lesmarathon (een initiatief van Onderwijscentrum Gent). In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober lag het thema voor de hand: burgerschap / democratie / politiek bewustzijn.

De ‘place to be’: het Gentse stadhuis aan de Botermarkt, waar de leerlingen in de majestueuze gemeenteraadszaal gedurende anderhalf uur in de huid van een politicus mochten kruipen. Maar niet vóór ze een hartelijk welkomstwoordje kregen van schepen Elke Decruynaere.

Nadien splitsten de klassen zich op in 2 groepen. De ene groep startte met een debat in spelvorm, terwijl de andere groep een rondleiding kreeg in en om het stadhuis. Halverwege de voormiddag wisselden de groepen.

Voor het debat verdeelden de leerlingen zich in 4 groepen, en dit volgens een bepaalde politieke kleur (‘Partij voor het milieu’, ‘Sociale partij’, ‘Partij voor de ondernemers’, ‘Partij voor de orde’). Ze bepaalden onderling de klemtonen in hun partijprogramma, maakten keuzes in functie van het voorziene budget en probeerden de anderen van hun politieke gelijk te overtuigen. Een politicoloog (uit de studierichting Politieke wetenschappen aan UGent die de spelvorm mee ontwikkeld had) analyseerde en modereerde het hele gebeuren. Uiteindelijk kwam bij elke debatronde een (democratisch aangewezen) ‘burgemeester’ uit de bus: hij of zij die de beste argumenten naar voor had gebracht.

Wat de rondleiding betreft, loodste een gids beide leerlingengroepen doorheen de gangen en zalen van het stadhuis. Her en der halt houdend bij schilderijen of objecten, overspande ze met haar uitleg zo zeshonderd jaar geschiedenis.

Nadien kregen alle leerlingen en de begeleidende leraren een lunch aangeboden in de gigantische Pacificatiezaal. Deze voormiddag heeft ongetwijfeld bij velen de interesse voor politiek en democratie aangewakkerd.

Bekijk het artikel op het nieuwsblad: Gentse leerlingen nemen gemeenteraad over.

 

Meer informatie over