6 tso berekent eigen tienkampscore tijdens vakoverschrijdend project

02 december

De leerlingen van 6 tso zetten hun beste beentje voor tijdens het vakoverschrijdend project tussen lichamelijke opvoeding en wiskunde. Ze ontwierpen en programmeerden eerst een Excel-bestand waarin de complexe formule voor de puntenberekening van de tienkamp werd verwerkt en  berekenden vervolgens hun eigen tienkampscore aan de hand van hun prestaties op de verschillende onderdelen. 

Bij de jongens zag de podiumrangschikking er als volgt uit:

1 Berkay (6OMC),

2 Eray (6IT),

3 Raphaël (6MO) en Hasan (6ACI).

Bij de dames behaalden volgende leerlingen de ereplaatsen:

1 Astrid (6OMC),

2 Mounia (6OMC),

3 Emine (6MO).

Proficiat aan alle sportieve wiskundeknobbels.