OMC in de ban van ‘Van O tot K’

11 mei

De titel heeft rebusachtige trekjes, maar we verklaren ons nader …
Leerlingen uit de studierichting Office Management en Communicatie (OMC) hebben talent voor talen. Om hun talige aanleg een extra boost te geven, namen ze van 27 tot en met 30 maart deel aan een heuse talenweek.  Elke dag stond geheel in het teken van een specifieke taal.

Op maandag stond Engels in the picture. De dag vatte aan met een real English breakfast waarna de leerlingen voldoende calorieën binnen hadden om een eigen newspaper samen te stellen. Dinsdag spoorden ze naar Brussel om er wandelend kennis te maken met bezienswaardigheden en om er in het Frans uitleg te krijgen over prachtige art-nouveauhuizen.  Op woensdag keken de leerlingen naar de Duitse film ‘Die Welle’, een verhaal dat geïnspireerd is op een waargebeurd sociaalpsychologisch experiment in Amerika. Deze prent sloot aan bij het lesonderwerp ‘school en autoriteit’. Een coach van het Goethe-instituut begeleidde hen verder bij een aantal activiteiten.

En op zowat de zonnigste dag van de week stond het Nederlands in de kijker. Onder de titel ‘Van O tot K’ mochten de leerlingen een namiddagje flaneren door literair Gent.  De XL-versie van de titel luidde: ‘Van Ottogracht tot Krook’ en verwees duidelijk naar een literaire wandeling (met quizelementen) doorheen Gent waarbij de leerlingen aandachtig moesten zijn voor muurgedichten, gevelopschriften en ander literair schoons. Uitzonderlijk kregen ze ook de kans een bezoek te brengen aan de prachtige salons van de Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde in de Koningstraat. Zonder het vooraf in de gaten te hebben deden de leerlingen de 4 plekken aan waar (ooit) de Gentse stadbibliotheek was (en is) gehuisvest.  Het uiteindelijke doel én eindpunt was de gloednieuwe De Krook waar de Gentse bibliotheek recent onderdak vond en waar de leerlingen kennismaakten met het innovatieve binnen- en buiteninterieur. Samen met het nemen van een boek(face)selfie met hun favoriete boek , een mooi sluitstuk overigens om de talenweek af te ronden. 

Meer informatie over Secretariaat-talen (6e jaar)