6OMC organiseert congres voor BvL-directies

16 september

De leerlingen van 6 Office Management en Communicatie (6OMC) staan voor een grote uitdaging. Eind november mogen ze een driedaags congres organiseren voor alle directieteams van de Broeders van Liefde, het schoolbestuur van onze school. Dit alles gebeurt onder het goedkeurend oog van de dienst communicatie van de Broeders van Liefde.

Vrijdag 16 september was er een eerste werkvergadering bij de Broeders van Liefde. Onze leerlingen kregen een overzicht van het goedgevulde programma. Ze krijgen de opdracht dit congres in goede banen te leiden. Het gaat zowel om voorbereidende opdrachten als om taken tijdens het congres zelf.

De voorbereidende taken voeren ze voornamelijk uit in de lessen secretariaat en seminarie:

·             een huisstijl voor het congres ontwerpen,

·             het programmaboekje ontwerpen,

·             congresmappen samenstellen,

·             aanwezigheidslijsten bijhouden en deelnemerslijsten opstellen,

·             een avondprogramma creatief uitwerken.

Tijdens het congres moeten ze ervoor zorgen dat alles in goede banen loopt:

·             congresleden verwelkomen,

·             gastsprekers aankondigen in het Nederlands en Frans,

·             lokalen klaarzetten voor de workshops.

Dit congres biedt onze leerlingen een unieke kans om de theorie in de praktijk om te zetten.

Meer informatie over Secretariaat-talen (6e jaar)