Strasbourg, here we come!

14 juni

Euroscola is een project georganiseerd door het Europees Parlement (EP) waarbij scholen elkaar ontmoeten in Straatsburg voor een eendaagse en meertalige simulatie van een plenaire zitting van het EP. Voor zover mogelijk zijn alle EU-landen vertegenwoordigd, maar wel door maximaal één school per land. Om met een klas geselecteerd te worden moet je tegen een bepaalde deadline een originele klasfoto sturen en een videoclip maken waarin je onder andere motiveert waarom je als klas graag deelneemt aan het Euroscola-project. Een communicatieplan vervolledigt het dossier. Klas 5MOa nam samen met coach G. Carton deze uitdaging aan in de loop van de maand mei.

Op 2 juni kregen we het volgende bericht van het Informatiebureau van het EP in Brussel:

Het doet mij plezier u te laten weten dat jullie clip erg gewaardeerd werd door de jury, en dat jullie geselecteerd zijn voor Euroscola. De jury was unaniem: het is duidelijk dat hier heel wat werk aan voorafgegaan is, er heel goed over nagedacht is, en dat zelfs de muziek door één van de leerlingen gecomponeerd werd! Van harte proficiat daarvoor!

Op vrijdag 6 oktober 2017 krijgen de leerlingen uit 5MOa dan ook de kans om een sessie Euroscola mee te maken in het EP te Straatsburg, samen met circa 500 jongeren uit alle EU-landen.

Weblink videoclip: https://youtu.be/4v8986PhnXs

Meer informatie over Handel (6e jaar)