Blusopleiding in het 7e jaar

04 oktober

Tijdens de interne opleiding kleine blusmiddelen kregen de leerlingen van het specialisatiejaar Logistiek en Retailmanagement en Visual Merchandising de basiskneepjes aangeleerd om correct te handelen bij een beginnende brand. Na wat theorie was het tijd om de aangeleerde technieken om te zetten in de praktijk.

Een lesgever van het opleidingscentrum De Nestor stond in voor de vorming. Onze school werkt al enkele jaren samen met dit centrum om onze leerlingen deze bijkomende opleiding aan te bieden. Het is immers wettelijk verplicht om binnen een onderneming personeelsleden aan te stellen die snel en efficiënt kunnen ingrijpen bij een beginnende brand. Het attest dat de leerlingen nadien ontvingen, is een extra troef op de arbeidsmarkt

Meer informatie over Logistiek Winkelbeheer en etalage