5EMT en 6EMT starten leesproject met literaire wandeling naar De Krook

11 februari

Visitatie wil haar leesbeleid een extra boost geven en laat zich hiervoor intens begeleiden door het Centrum voor Taal en Onderwijs. Bovendien kan ze rekenen op een projectsubsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen. Diverse leraren staken in het eerste semester vakoverschrijdend de koppen bij elkaar om een zinvol leesproject op te starten.

Zo nemen de beide klassen 5 Kantoor enerzijds en de klassen 5EMT/6EMT anderzijds deel aan het project ‘Hello, goodbye. Hello again’. Beide groepen zullen een afzonderlijke belevingsbox ontwikkelen rond afscheid nemen en iets nieuws verwelkomen, en dit in de brede zin van het woord. Omgaan met die emotionele breuklijnen is niet altijd eenvoudig en om ervoor te zorgen dat leeftijdsgenoten er niet alleen voor staan, willen de leerlingen met een eigen ontwikkelde belevingsbox hulp en vooral troost bieden. De invalshoeken mogen de leerlingen zelf kiezen en lezen vormt daarbij de leidraad. Uiteindelijk willen ze anderen goede raad, tips en praktische wegwijzers aanbieden naar wat mogelijk kan helpen.


Geen betere plek om het lezen aan te moedigen dan een bezoek aan de bib. 5EMT en 6EMT gingen op vrijdag 11 februari naar De Krook. De hoofdbibliotheek van Gent bevond zich niet altijd op die plek: dit is immers de vierde vestigingsplaats. Ideaal dus om de leerlingen kennis te maten maken met de drie voorgaande vestigingsplaatsen (Ottogracht, Kouter, Woodrow Wilsonplein). Maar ook tussen deze plekken door viel op literair vlak heel wat interessants te vertellen. Elk van de twaalf leerlingen zocht dan ook info op over een telkens andere markante literaire hotspot en presenteerde die info tijdens de wandeling aan hun medeleerlingen en de twee begeleidende leraren. Ze deden dat uitstekend. Tussendoor kruisten ze in een bijbehorende opdrachtenbundel de juiste antwoorden aan op een hele reeks vragen.

In De Krook moest iedereen die nog geen bibliotheekkaart bezat er één aanvragen. Een goede oefening in sociale vaardigheden én ideaal om de drempelvrees voor een bibliotheekbezoek weg te nemen. Na een verkenningsronde van de diverse afdelingen mochten de leerlingen als toetje nog een boekface-selfie nemen. Hoe de uitwerking van de belevingsbox in de vier klassen verder zal verlopen, verneemt u in een later artikel.

Meer informatie over aso Economie-Moderne Talen