Een innovatieve aanpak van leerlingen in de eerste graad B-stroom

04 juli

Het onderwijslandschap evolueert voortdurend, en het is geen geheim dat leerlingen in de B-stroom op talrijke manieren een bijzondere uitdaging vormen, onder meer omdat ze geen homogene groep vormen en de nood aan individuele begeleiding er wellicht het grootste is. Met een nieuwe aanpak tracht Visitatie in Mariakerke tegenmoet te komen aan deze uitdagingen.

De groeiende instroom van leerlingen in de B-stroom zorgt op veel scholen voor een ongeziene druk. Kenmerkend is dat klassen bestaan uit een diverse groep leerlingen. Enerzijds leerlingen die instromen uit het buitengewoon lager onderwijs en anderzijds leerlingen uit andere leerjaren. Daarnaast stromen in het tweede jaar vaak leerlingen in die 1A niet succesvol hebben afgerond. Bij talrijke leerlingen zorgt deze situatie voor onoverbrugbare leerachterstand, maar ook voor veel frustraties en gedragsproblemen die hier deels uit voortkomen. 

Ook de leraren ervaren een extra druk omdat ze met veel leerlingen geen vooruitgang kunnen boeken, vaak om het feit dat gedragsproblemen bij leerlingen de klasdynamiek systematisch in negatieve zin beïnvloeden. 

“Als school merkten we dat de situatie onhoudbaar werd, zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten,” verklaar Inge De Cock, directeur van Visitatie in Mariakerke. “De spanningen liepen op en dit leidde tot talrijke conflicten die weliswaar een oplossing vonden, maar waardoor de leerachterstand nog groter werd.” 

Visitatie implementeert al jarenlang initiatieven om deze uitdagingen aan te gaan. In het schooljaar 2023-2024 werden deze inspanningen in een formele werkmethode gegoten, die een nieuwe manier introduceert om de doelgroep eerstegraadsleerlingen in de B-stroom maximale kansen te bieden en effectief in te spelen op hun individuele context. 

“Het kernidee is om met lerarenteams te werken, waardoor leerkrachten niet alleen lesgeven, maar ook op een structurele en teamgerichte manier aanwezig zijn en duurzame relaties opbouwen met hun leerlingen,” aldus Yves Demaertelaere, Bestuurder-sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs bij de Broeders van Liefde

De nieuwe werking werd in een rapport gegoten, dat een beeld schetst van de structuur en methode van de vernieuwde werking, en dieper ingaat op de succesfactoren die werden onderscheiden in de eerste maanden sinds de invoering van dit initiatief, SAVA+.

Klik hier om het volledige rapport te lezen!

Meer informatie over 1B 2B