6MO trekt naar Straatsburg

05 oktober

Euroscola is een project van het Europees Parlement (EP) waarbij scholen uit de diverse lidstaten elkaar in Straatsburg ontmoeten voor een eendaagse en meertalige simulatie van een plenaire zitting van het EP. Per lidstaat wordt slechts één school uitgenodigd. Maar dan moet je als school vooraf wel deelnemen aan een wedstrijd. De leerlingen 5MOa staken vorig schooljaar heel wat werk in een videoclip die de EU-gedachte uitdroeg, en trakteerden zichzelf zo op een toegangsticket Straatsburg. Circa 500 jongeren uit 19 verschillende EU-lidstaten namen op vrijdag 6 oktober deel aan dit event, waarbij onze school België vertegenwoordigde.

Op woensdagmorgen 5 oktober trokken de leerlingen uit de 2 klassen 6MO en 2 begeleidende leerkrachten vol verwachting naar Straatsburg. In de namiddag verkenden ze het historische en pittoreske deel van Straatsburg en interviewden ze enkele jongeren in het kader van hun gip-opdracht. Ook een bezoek aan  brasserie ‘Au Brasseur’ stond op het programma. ‘s Anderendaags trok het Visitatie-team dan naar het Europees Parlement. Na een korte inleiding betraden leerlingen én begeleiders de enorme vergaderzaal: een unieke ervaring om op een plek te zitten waar op andere dagen échte parlementsleden debatteren over de EU.

Eerst was er een inleiding over de werking van de instellingen van de EU, waarna elke school zichzelf gedurende 1 minuut voorstelde. Vervolgens konden de aanwezigen vragen stellen aan enkele Europese ambtenaren. Daarop volgde een lunch, tijdens dewelke de leerlingen deelnamen aan een Eurogame. Elke leerling vormde met 3 leerlingen van andere nationaliteiten een groepje en samen beantwoordden ze vragen in verschillende talen. De hele namiddag discussieerde men in kleine groepen in het Duits, Engels en Frans over 6 Europese items die voorbereid waren in de klas. Daarna volgde de plenaire zitting, met o.a. de finale van de Eurogame. Dounia uit 6MOa won met haar 3 teamleden de finale van dit spel. Om 18.00 uur eindigde het Euroscola-programma met een vlaggenceremonie. Elke deelnemer kreeg ook een Euroscola-diploma mee naar huis.

Onze leerlingen hebben er een Europese ervaring bij: zij mochten vergaderen in de imposante plenaire vergaderzaal in Straatsburg én zij konden spreken met jongeren van verschillende nationaliteiten ... Wat Europa ongetwijfeld een beetje dichter bij hen bracht.

Wie er niet bij kon zijn, kan nog nagenieten aan de hand van onderstaand beeldmateriaal:

 

Meer informatie over Handel (6e jaar)