Onderzoek brengt profiel van zij-instromers in kaart

11 september

Onderzoek brengt profiel van zij-instromers in kaart 

40% van de leerkrachten van Visitatie komt uit de privésector 

Zij-instromers – mensen uit de privésector die de switch maken naar het leerkrachtenberoep - zijn één van de stokpaardjes van Ben Weyts om het lerarentekort te ondervangen en het onderwijs verder te professionaliseren. In Visitatie (Mariakerke)bestaat het lerarenkorps voor net geen 40% uit docenten met gemiddeld 12 jaar ervaring in de privésector of buiten het onderwijs. “Deloitte, Tui, Cisco, Stad Gent, Inbev, Dreamland, JBC, ING of zelfstandig acteur of performer: onze leerkrachten komen echt uit alle branches en sectoren.” 

De zij-instromers van Visitatie hebben een heel diverse achtergrond. Sommigen maakten na een lange carrière in andere sectoren de overstap, andere beslisten al vrij vroeg de switch te maken. Bovendien zijn collega’s erg positief over deze mix. “De resultaten van onze uitgebreide interne enquête tonen dat leerkrachten die samenwerken met zij-instromers opvallend positiever zijn over hun toegevoegde waarde”, vertelt Inge De Cock, algemeen directeur van Visitatie. Bovendien geven zij aan dat het gebrek aan onderwijservaring helemaal niet als een gemis wordt ervaren. Meer zelfs, doordat wij zoveel arbeidsmarktgerichte richtingen aanbieden, kunnen zij-instromers de leerstof via voorbeelden en ervaringen ook heel gericht toepassen op de praktijk.” 

Jurgen Moenaert is één van die zij-instromers. Hij werkte 22 jaar onder meer als Recruiting Director bij Deloitte en als Recruiting Manager bij Telenet, maar waagde afgelopen schooljaar de stap naar het onderwijs. “Ikwas nooit het prototype van een consultant, maar voelde dat ik door de vele online meetings vervreemd raakte van mijn professionele leven. Pas op, als je zo’n beslissing maakt, kan je partner een dure auto, eindejaarsbonussen of talrijke andere voordelen maar beter niet belangrijk vinden” lacht hij. Jurgen weigert om grote uitspraken te doen over waar het met het onderwijs naartoe moet of hoe een school performanter geleid kan worden. “Wie ben ik om het direct beter te weten dan mensen die al jaren de school leiden of er aan meebouwen? Ik focus me vooral eerst op mijn lesopdracht en daarin kan ik wel mijn ervaring gebruiken door mijn lessen te verrijken met praktische voorbeelden uit het bedrijfsleven. Voor mij voelt het goed om hier op dit moment in mijn carrière te landen en leerlingen te helpen in hun zoektocht en leertraject”, vertelt hij. 

BIJLAGEN: 

Meer informatie over