Visitatie in de kijker op AVS met het leessalon en de voorleesmarathon

22 november

Tijdens de voorleesweek van 22 tot 26 november zet onze school volop in op leesvaardigheid en leesplezier. We organiseren een heuse voorleesmarathon. De leerlingen, leraren, directie en ouders nestelen zich in een ‘voorleesstoel’ om in verschillende talen en thuistalen voor te lezen. Zowel in het gloednieuwe leessalon, in de klaslokalen als op de speelplaats komen verhalen en gedichten tot leven. 

Dit mooie initiatief werd opgemerkt door AVS en mooi in beeld gebracht. Klik op deze link om het filmpje te bekijken.

 

Lezen staat al een tijdje hoog op de agenda bij Visitatie. Afgelopen schooljaar opende onze school een gloednieuw leessalon. “De verminderde leesvaardigheid van leerlingen, en de daaraan gekoppelde algemene leerresultaten, deden ons dromen van een stille leesruimte voor onze leerlingen,” zegt Christine Desmaele (directeur). “Met de financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen werd het leessalon een uitnodigende ruimte waar leesplezier centraal staat. Onze leerlingen kunnen hier tijdens de middagpauze onder begeleiding komen lezen én boeken mee naar huis nemen.”

We stelden een zo gevarieerd mogelijk leesaanbod samen, zowel op vlak van genre als op vlak van taal. We kiezen er namelijk bewust voor om ook leesmateriaal in de thuistalen aan te bieden. ‘We geloven immers dat lezen in de eigen taal het leesplezier verhoogt en een positieve invloed heeft op de algemene taalvaardigheid van de leerlingen,’ zegt Christine Desmaele (directeur). Professor Feyza Altinkamis (UGent) maakte op basis van de leesvoorkeuren van de leerlingen een lijst op van Turkse boeken. Twee leerlingen hielpen die labelen volgens genre. Het aanbod werd uitgebreid met boeken in het Albanees, Arabisch en het Russisch.

Tijdens de voorleesmarathon zullen klassen ieder lesuur in het leessalon of in een klaslokaal kunnen genieten van een voorleesmoment. Tijdens de korte pauzes zullen op de speelplaats voorgedragen gedichten in verschillende talen te horen zijn. Ook tijdens de middagpauzes kunnen leerlingen terecht in het leessalon waar een aantal mensen opnieuw verhalen zullen voorlezen.

Meer informatie over