Vroege verkiezingskoorts

17 september

De leerlingen van de specialisatiejaren 7BS (Business Support), 7LOG (Logistics) en 7RV (Retail management en Visual Merchandising) bereiden zich voor op de verkiezingen tijdens de lessen PAV (Project Algemene Vakken). 

In team gingen ze deze week aan de slag met het 
spel Democracity van Belvue. De leerlingen vormden politieke partijen, kozen partijstandpunten en prioriteiten en bouwden zo aan een democratische stad. Er werd vlot overlegd, geargumenteerd en gediscussieerd.