3e graad aso Economie-Moderne Talen (6e jaar)

Jouw talenten en interesses

Heb je zowel interesse voor economie als voor samenleving?
Communiceer je graag in vreemde talen?
Verdiep je je graag in andere culturen?
Heb je zin om zelfstandig onderzoekend te werken?
Wil je verder studeren na het 6e jaar?

Dan is de richting Economie - Moderne Talen zeker iets voor jou!

Logischerwijs kom je uit de 2e graad economie maar ook vanuit andere aso-studierichtingen kun je instromen.

 

Leren is uitdagend

Economie

 • Je leert op een kritische wijze en vanuit de concrete context helder en logisch nadenken over brede economisch-maatschappelijke problemen en verschijnselen.
 • Naast de economische dimensie van maatschappelijk problemen besteed je ook aandacht aan het ethische aspect.
 • Door het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden leer je feiten van opinies te onderscheiden

Talen

 • In elke taal oefen je je communicatieve competenties en scherp je die steeds verder aan: van spreken en luisteren over lezen, samenvatten en schrijven tot analyseren en reflecteren
 • Door de aandacht voor diverse vormen en genres van literatuur ontwikkel je een brede literaire smaak. Je leert out-of-the-box denken en reflecteert over taalfenomenen en taalstructuren.

Esthetica

In dit vak leer je omgaan met schoonheid, kunst en cultuur om je levensstijl verder te verfijnen. In de geest van het Griekse werkwoord ‘aisthanesthai’ (esthetica) prikkel je je zintuigen en je gevoelens:

 • Je verbreedt je horizon en maakt kennis met tal van creatieve uitingen: dans, muziek, film, design, architectuur, beeldende kunst…
 • Je groeit van ‘zien’ naar ‘kijken’, en naar ‘luisteren’ in plaats van ‘horen’. Hierdoor ga je ‘anders’ en vooral trager kijken en luisteren.
 • De kunstwerken bieden je de kans om je mening en gevoelens te uiten en respectvol te luisteren naar elkaar. Je vindt inspiratie voor je eigen leefwereld en leeft je in in die van anderen.

Onderzoeksateliers

5e jaar

Op een creatieve en uitdagende manier ontwikkel en verfijn je gedurende een week je onderzoekscompetenties. Praktijkgericht werken staat voorop. Je doet dit alternerend in functie van de drie pijlers van deze studierichting en werkt rond vakoverschrijdende thema’s: sociaaleconomische onderwerpen, meertalige communicatie, interculturaliteit enz.

6e jaar

In de aanloop naar het hoger onderwijs haal je de band met het bedrijfsleven extra aan en doe je praktijkervaring óp de werkvloer op. Indien dit kan in het buitenland betekent dit voor jou een extra troef die mooi meegenomen is om te vermelden in je cv.

Jouw toekomst

Alle professionele bacheloropleidingen zijn mogelijk.

 • Bijvoorbeeld: bedrijfsmanagement, onderwijs, gezondheidszorg, sociale sector, journalistiek, media enz.

Alle academische bachelors/masters met een:

 • Talige component (bv toegepaste taalkunde)
 • Culturele component (bv. geschiedenis)
 • Meer algemene component  (bv rechten, bestuurskunde, toegepaste economische wetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, communicatiewetenschappen enz.) zijn mogelijk.