1e graad 2B

2B- Begeleid samen leren

Observerende en oriënterende eerste graad

In onze eerste graad krijg je een brede algemene vorming waardoor je voorbereid bent op verschillende studiedomeinen. Je hoeft nu dus nog niet te kiezen welke richting je wil volgen. Je leert jezelf beter kennen, je ontdekt wat je goed kunt en wat je interesseert.

Je maakt kennis met de verschillende leerdomeinen van de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs. De lerarenteams van de A-stroom en de B-stroom organiseren projecten en werken sterk differentiërend. Zo kun je een goede en doordachte studiekeuze maken op het einde van de eerste graad.

Leren is leuk...

In het 2e leerjaar B

bieden wij een basisvorming van 20 lesuren per week aan.

In onze school bieden we drie basisopties aan. Je kiest er twee. 

Basisoptie Economie en organisatie – 5 uren 
Een eerste kennismaking met de economische wereld: het  ondernemerschap, de goederenstromen, de wet van vraag en aanbod, de rol van overheid enz.

Basisoptie Kunst en creatie – 5 uren 
Je gaat creatief aan de slag met beeld, muziek, beweging en woord.

Basisoptie Maatschappij en welzijn – 5 uren
Je leert veel over gezonde voeding, gezond leven, lichaamsverzorging, EHBO enz.

Het differentiatiepakket bestaat uit: 

  • 1 uur Nederlands
  • 1 klasuur: Tijdens het wekelijkse klasuur komen veel thema’s aan bod: leren leren, leren samenwerken, gezondheid, milieu enzovoort.
  • 1 uur ICT: Je leert de digitale basisvaardigheden zoals: mappen aanmaken, sorteren van bestanden, goed gebruik van internet, werken met afbeeldingen en video, tekstverwerking, gebruik van digitale media enzovoort.

Naast het differentiatiepakket zijn volgende zaken belangrijk voor jou: 

  • Samen met de leraar ontwikkel je je talenten.
  • Je zit in een kleine klasgroep.
  • Je gaat creatief aan de slag tijdens projecten. 

De volgende stap

Op onze school kun je in de tweede graad kiezen voor de studierichting:

  • Organisatie en logistiek

Is deze richting toch niet wat je zoekt? Dan helpt de CLB-medewerker je om je studiekeuze te herbekijken.