1e graad 1B

1B - Begeleid samen leren

Observerende en oriënterende eerste graad

In onze eerste graad krijg je een brede algemene vorming waardoor je voorbereid bent op verschillende studiedomeinen. Je hoeft nu dus nog niet te kiezen welke richting je wilt volgen. Je leert jezelf beter kennen, je ontdekt wat je goed kunt en wat je interesseert.

Je maakt kennis met verschillende leerdomeinen van de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs. De lerarenteams van de A-stroom en de B-stroom organiseren projecten en werken sterk differentiërend. Zo kun je een goede en doordachte studiekeuze maken op het einde van de eerste graad.

Leren is leuk

In het 1e leerjaar B

bieden wij een basisvorming van 28 lesuren per week aan.

Naast algemene vakken zoals godsdienst, natuur en ruimte, lichamelijke opvoeding, enz organiseren we een deel van de basisvorming via het project SAVA.

SAVA: SAmenwerkende VAkken – 12 uur

De leraren van de vakken Nederlands, MAVO, ICT en Engels staan - afwisselend - samen voor de klas en bieden de leerstof aan via thema’s en projecten. Je wordt sterk begeleid om de overgang van het basis naar het secundair vlot te laten verlopen.

Het differentiatiepakket bestaat uit:

  • 2 uur Nederlands, Frans of wiskunde: je kunt de vakken zelf kiezen of combinaties maken. Deze lessen kunnen zowel remediërend als verdiepend zijn.
  • 1 klasuur: tijdens het wekelijkse klasuur komen veel thema’s aan bod: leren leren, leren samenwerken, gezondheid, milieu enzovoort.
  • 1 uur ICT: je leert de digitale basisvaardigheden zoals: mappen aanmaken, sorteren van bestanden, goed gebruik van internet, werken met afbeeldingen en video, tekstverwerking, gebruik van digitale media enzovoort.

Naast het differentiatiepakket zijn volgende zaken belangrijk voor jou:

  • Samen met de leraar ontwikkel je je talenten.
  • Je zit in een kleine klasgroep.
  • Je gaat creatief aan de slag tijdens projecten.

De volgende stap

Op onze school kun je in 2B kiezen uit de volgende basisopties.

  • Economie en Organisatie,
  • Kunst en Creatie,
  • Maatschappij en Welzijn.

Je mag 2 basisopties kiezen volgens je interesses. Elke basisoptie volg je 5 uur in de week.

Zijn deze basisopties niet jouw ding? Dan helpen we je zoeken naar een school die jouw gekozen studiedomein wel aanbiedt.

Je kunt, als je dat wilt, ook doorstromen naar 1A.