1e graad 2A basisoptie Moderne wetenschappen

Basispakket

In 2A is het basispakket van 24 lesuren in alle scholen gelijk. In Visitatie kun je vanaf 1 september 2016 de basisopties Moderne wetenschappen of Handel kiezen.

Challenge-days

Tijdens 5 Challenge-days kies je 3 projecten uit de vijf studiedomeinen die je in het eerste jaar leerde kennen. Zo ervaar je nog beter wat je graag doet en wat je goed kunt. Dat allemaal om op het einde van het schooljaar een overtuigde studiekeuze te maken.

Basisoptie

In de basisoptie Moderne wetenschappen krijg je 3 uur socio-economische initiatie (SEI) en 2 uur wetenschappelijk werk (WW).

  • In SEI ga je op ontdekking hoe onze maatschappij op sociaal en economisch vlak werkt.
  • In WW proef je hoe wetenschappelijk onderzoek gebeurt en leer je wetenschappelijk denken. 

De kracht van coaching en samen leven

In Visitatie heeft elke leerling een coach. Die nodigt je uit om na te denken over jezelf, wat je doet, hoe je leert. Jullie maken samen een functioneringsrapport. 

Tijdens het wekelijks klasuur komen veel thema’s aan bod: leren leren, werken aan een goede klassfeer, moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken, gezondheid, zorg dragen voor het milieu,…  

In 2A besteden we bijzondere aandacht aan het maken van je persoonlijke studiekeuze. Je coach, je klasleraar en het voltallige lerarenteam zullen je hierin begeleiden.