1e graad 2A basisoptie Moderne wetenschappen

2A - Uitdagend en verdiepend

Onze brede eerste graad

In onze eerste graad krijg je een brede algemene vorming waardoor je voorbereid bent op verschillende studiedomeinen. Je hoeft nu dus nog niet te kiezen welke richting je wil volgen. Je leert jezelf beter kennen, je ontdekt wat je goed kunt en wat je interesseert.

Je maakt kennis met de verschillende leerdomeinen van de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs. De lerarenteams van de A-stroom en de B-stroom organiseren projecten en werken sterk differentiërend. Zo kun je een goede en doordachte studiekeuze maken op het einde van de eerste graad.

Leren is leuk...

In het 2e leerjaar A

bieden wij, net als alle andere scholen, een algemene vorming van 24 lesuren per week aan.
Wij verruimen dit aanbod met 1 uur wiskunde, 1 uur Frans en een klasuur.
In die lesuren W=cool (wiskunde) en Frantastique (Frans) dagen jouw leraren je uit om je kennis en vaardigheden op een leuke manier te verdiepen.

Moderne wetenschappen

In de basisoptie Moderne wetenschappen krijg je 3 uur socio-economische initiatie (SEI) en
2 uur Wetenschappelijk Werk (WW).

In SEI ga je op ontdekking hoe onze maatschappij op sociaal en economisch vlak werkt. Je leert patronen in onze samenleving te begrijpen en te bekijken vanuit een economische, sociale en culturele invalshoek.

In WW ontdek je de wereld van het wetenschappelijk onderzoek. Je leert wetenschappelijk denken door microscopisch onderzoek en je voert zelfstandig proefjes uit.

Challenge-days

Tijdens 5 Challenge-days kies je 3 projecten uit de verschillende studiedomeinen die je in het eerste jaar
leerde kennen. Zo ervaar je nog beter wat je graag doet en wat je goed kunt.
Dat doe je allemaal om op het einde van het schooljaar een overtuigde studiekeuze te maken.

Klasuur

Tijdens het wekelijks klasuur komen thema’s aan bod zoals: leren leren, leren samenwerken,
gezondheid, milieu enz.

Media

Je gaat in verschillende vakken met ICT en nieuwe media aan de slag: pc, laptops, iPads…

De volgende stap

Op onze school kun je in de 2e graad kiezen uit de volgende studierichtingen:

  • Economie (aso)
  • Ondernemen en Communicatie (tso)
  • Ondernemen en IT (tso)
  • Office & Retail (bso)