1e graad 1B

1B - Begeleid samen leren

Onze brede eerste graad

In onze eerste graad krijg je een brede algemene vorming waardoor je voorbereid bent op verschillende studiedomeinen. Je hoeft nu dus nog niet te kiezen welke richting je wil volgen. Je leert jezelf beter kennen, je ontdekt wat je goed kunt en wat je interesseert.

Je maakt kennis met de verschillende leerdomeinen van de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs. De lerarenteams van de A-stroom en de B-stroom organiseren projecten en werken sterk differentiërend. Zo kun je een goede en doordachte studiekeuze maken op het einde van de eerste graad.

Leren is leuk...

In het 1e leerjaar B

bieden wij, net als alle andere scholen, een basisvorming van 28 lesuren per week aan. Wij verruimen dit aanbod met 1 uur Frans, een klasuur en 2 uur Creatieve Taalvorming. Je gaat praktisch aan de slag en zit samen met de andere leerlingen in een kleine klasgroep.

Belangrijk voor jou:

  • Je krijgt een individuele begeleiding.
  • Je kunt in je eigen tempo oefeningen op jouw maat oplossen.
  • Samen met de leraar ontwikkel je je talenten.
  • De nadruk ligt heel vaak op doén.
  • Je gaat creatief aan de slag.
  • Zo vaak als het kan ervaar je succes.

Projecten

Regelmatig werk je tijdens projecten in groep rond een bepaald thema.

Techniek

Je krijgt 6 uur Techniekper week. In dit vak ontdek je je interesses en talenten. Via praktische opdrachten verken je de verschillende studiedomeinen van de hogere leerjaren: Economie en Organisatie, Welzijn en Maatschappij, Taal en Cultuur, Kunst en Creatie, Wetenschappen en Techniek.

Creatieve taalvorming (CTV)

Met het vak Creatieve Taalvorming spijker je je Nederlandse taal bij aan de hand van allerlei creatieve opdrachten. Zo werk je bijvoorbeeld 2 uur in de week rond beeld, beweging, muziek, woord en media.

Klasuur

Tijdens het wekelijks klasuur komen thema’s aan bod zoals: leren leren, leren samenwerken, gezondheid, milieu, enz.

De volgende stap

Op onze school kun je in het tweede jaar 
kiezen voor de basisoptie: 

  • Decoratie – Kantoor en Verkoop (B-stroom)

Is deze basisoptie niet jouw ding?
Dan helpen we je zoeken naar een school die jouw gekozen studiedomein wel aanbiedt. Je kunt, als je dat wil, ook doorstromen naar onze 1A.