1e graad 1B

Onderwijs op maat

Misschien heb jij een uitgesproken interesse voor een praktijkgerichte opleiding. Dan zit je samen met de andere leerlingen in een kleinere klas. Dit komt de persoonlijke band tussen jou en de leraars ten goede.

Belangrijk voor jou:

  • Je krijgt een individuele begeleiding.
  • Je kunt in je eigen tempo oefeningen op jouw maat oplossen.
  • Samen met de leraar ontwikkel je je talenten.
  • De nadruk ligt heel vaak op doén.
  • Je gaat creatief aan de slag.
  • Zo vaak als het kan ervaar je succes.

Leuker ‘leren leren’

Op onze school besteden we veel aandacht aan ‘leren leren’. In de 1e graad word je hierin intens begeleid.
Het ‘Begeleid zelfstandig leren’(BZL) is in 1B een veel gebruikte werkvorm. Je werkt zelfstandig en in eigen tempo aan opdrachten, maar steeds onder begeleiding van je leraren. Zij zijn jouw coaches en helpen je als het wat moeilijker gaat.

Tijdens de projecten werk je creatief rond een bepaald thema. Je leert al doende.

Creatieve taalvorming (CTV)

Met dit vak spijker je je Nederlandse taal bij aan de hand van allerlei creatieve opdrachten. Zo werk je bijvoorbeeld 2 uur in de week rond beeld, beweging, muziek, woord en media.

Taalremediëring

Bij de start van het schooljaar neem je deel aan een test Nederlands. Als hieruit blijkt dat je extra oefening nodig hebt, dan bieden we je een remediëringstraject aan.

Klasuur

Met de klasleraar werk je tijdens dit uurtje aan sociale vaardigheden, teambuilding en preventie van problemen. Dat doe je aan de hand van kringgesprekken en aangepaste activiteiten.

Wanneer word je toegelaten in 1B?

Wil je starten in het 1e leerjaar B, dan moet je het 6e leerjaar gevolgd hebben of 12 jaar zijn op 31 december.

Wat kun je verder studeren na de 1B?

BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR, 1E LEERJAAR A