3e graad Bedrijfswetenschappen (5e jaar)

Jouw talenten en interesses

  • Wil je inzicht krijgen in de werking van de economie en een onderneming?
  • Heb je een brede interesse en volg je de actualiteit?
  • Denk je logisch en kritisch na om zo de (bedrijfs)economische wereld beter te begrijpen?
  • Schrikken cijfers en grafieken je niet af?
  • Is het gebruik maken van de computer bij het oplossen van opdrachten voor jou een uitdaging?

… dan is de studierichting Bedrijfswetenschappen zeker iets voor jou! 

Jouw toekomst in het bedrijfsleven begint hier.

Leren is uitdagend

De studierichting Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting waarin de nadruk ligt op algemene vorming aangevuld met talen en een pakket wiskunde.

In het vak bedrijfswetenschappen staan economische vraagstukken centraal. We onderzoeken hoe de economie functioneert, hoe bedrijven zich aanpassen aan veranderende markten en hoe de samenleving omgaat met inkomensongelijkheid en herverdeling. We bekijken ook de rol van de internationale economie, omdat bedrijven vaak internationaal actief zijn.

Het is essentieel om te begrijpen hoe de economie werkt, hoe bedrijven kunnen groeien en hoe de conjunctuur verandert. Daarom behandelen we het belang van economische groei en de verschillende factoren die hier invloed op hebben.

In het kader van duurzaamheid is het belangrijk om te weten hoe bedrijven hun activiteiten op een duurzame manier kunnen uitvoeren. We onderzoeken de essentie van duurzaam ondernemen en kijken naar de verschillende aspecten die hierbij komen kijken.

In de lessen accounting leer je hoe je financiële gegevens kunt analyseren en hoe je rapporten opstelt die de financiële gezondheid van een bedrijf weergeven.

Daarnaast komen ook human resources management en supply chain management aan bod. Hierbij bestuderen we hoe bedrijven hun personeel managen en hoe ze hun goederen en diensten zo efficiënt mogelijk kunnen leveren aan hun klanten.

Tot slot krijg je in deze studierichting de mogelijkheid om je eigen ondernemingsconcept te ontwikkelen. Hierbij leer je hoe je een bedrijfsplan opstelt en hoe je je ideeën omzet in concrete acties. 

Onderzoeksatelier

Je leert informatie kritisch te beoordelen, bronnen te analyseren, problemen op te lossen en conclusies te trekken. Dit stelt jou in staat om nauwkeurige en betrouwbare informatie te identificeren en onderscheid te maken tussen feiten en meningen.

Wiskunde

Je verkent verschillende wiskundige onderwerpen (exponentiële groei en functies, logaritmen, afgeleiden, integralen en statistiek…) een must om verder te studeren.  

In de richting Bedrijfswetenschappen bereiden we onze leerlingen voor op de studies Handelswetenschappen aan UGent. Dit doen we door in de lessen wiskunde de ijkingstoets van UGent op te lossen. Deze toets is in het hoger onderwijs niet verplicht maar geeft wel aan of de student over voldoende wiskundige basisvaardigheden beschikt om aan de studie Handelswetenschappen te beginnen.

Informaticawetenschappen

Informatie- en databeheer verwijst naar het proces van het verzamelen, organiseren, opslaan, beheren, analyseren, delen en beveiligen van gegevens en informatie binnen een organisatie

Jouw toekomst

De studierichting Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting die voorbereidt op verdere studies in het hoger onderwijs.
De studierichtingen die het best aansluiten bij Bedrijfswetenschappen zijn handelswetenschappen en bedrijfskunde.

Gezien de brede algemene vorming binnen de studierichting Bedrijfswetenschappen behoren ook andere studiedomeinen, zoals Sociale Wetenschappen en Onderwijs zeker nog tot de mogelijkheden.