3e graad Economie - Moderne talen (5e jaar)

Jouw talenten en interesses

  • Heb je zowel interesse voor economie als voor samenleving?
  • Communiceer je graag in vreemde talen?
  • Ben je enthousiast over het verkennen van literatuur en taal?
  • Heb je zin om zelfstandig onderzoekend te werken?
  • Wil je een degelijke voorbereiding op een uitgebreid gamma aan opleidingen in de hogeschool of universiteit?

… dan is de studierichting Economie - Moderne Talen met zijn brede algemene vorming - zeker iets voor jou! 

 

Leren is uitdagend

De studierichting Economie - moderne talen combineert  de vakgebieden economie en talen.
Het is een algemeen vormende opleiding die jou voorbereidt op verdere studies.

Economie

Je leert de basisprincipes van de economie en bestudeert de cruciale rol die de overheid speelt.  Je ontwikkelt vaardigheden om - op basis van actuele informatie en cijfers-  kritisch te reflecteren over verschillende economische theorieën en modellen. We stimuleren je om na te denken over duurzame economische ontwikkeling en de impact ervan op zowel bedrijven als de samenleving als geheel.

Je krijgt een diepgaand inzicht in het functioneren van ondernemingen alsook in hun financiële beleidsvoering. 

Talen

Je oefent jouw communicatieve competenties in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.  Van spreken en luisteren over lezen, samenvatten en schrijven tot analyseren en reflecteren.  

Door de aandacht voor diverse vormen en genres van literatuur ontwikkel je bovendien een brede literaire smaak. Je leert out-of-the-box denken en reflecteert over taalfenomenen en taalstructuren.

Onderzoeksateliers

Je ontwikkelt en verfijnt op een creatieve en uitdagende manier jouw onderzoekscompetenties.
Je leert informatie kritisch te beoordelen, bronnen te analyseren, problemen op te lossen en conclusies te trekken. Dit stelt jou in staat om nauwkeurige en betrouwbare informatie te identificeren en onderscheid te maken tussen feiten en meningen.

Wiskunde

Je verkent verschillende wiskundige onderwerpen - exponentiële groei en functies, logaritmen, afgeleiden, integralen en statistiek -  een must om verder te studeren.  

In de richting Economie - moderne talen bereiden we onze leerlingen voor op de studies Handelswetenschappen aan UGent. Dit doen we door in de lessen wiskunde de ijkingstoets van UGent op te lossen. Deze toets is in het hoger onderwijs niet verplicht maar geeft wel aan of de student over voldoende wiskundige basisvaardigheden beschikt om aan de studie Handelswetenschappen te beginnen.

Jouw toekomst

De studierichting Economie – Moderne talen is een sterk theoretische studierichting die voorbereidt op verdere studies in het hoger onderwijs of universiteit.

De meest logische vervolgopleidingen zijn: Geesteswetenschappen, Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Sociale wetenschappen, Handelswetenschappen, Bedrijfskunde, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat, Criminologische wetenschappen én Onderwijs.

Door jouw brede algemene opleiding behoren uiteraard ook andere studiedomeinen tot de mogelijkheid.