2e graad Bedrijfswetenschappen

Algemene informatie

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in het domein Economie en organisatie.

In deze richting komen in de specifieke vorming o.a. volgende thema’s aan bod:

  • Kennis en inzicht verwerven in de economie als systeem,
  • Kennis en inzicht verwerven in de werking van ondernemingen,
  • Belangrijke economische concepten ontdekken en begrijpen,
  •  …

Je kan vanuit elke basisoptie instromen in deze studierichting.

Leren is fun

Economie

Je bestudeert de positie van de consument en producent in relatie tot de economische wereld.

Je verwerft inzicht in de marktwerking, de prijsvorming van producten, de werking van de arbeidsmarkt enz.

Je onderzoekt de rol van de overheid en het sociaal overleg binnen de werking van ondernemingen en de rol van banken en beurzen. Je verwerft inzicht in de internationale handel en de economische relaties, handelsakkoorden, globalisering enz.
Daarnaast is er ook aandacht voor de boekhoudkundige registratie van de activiteiten en de berekening van financiële ratio’s. Tijdens de lessen maak je gebruik van je ICT-kennis en je vaardigheden om de verzamelde informatie te analyseren en te verwerken.

Wiskunde

In wiskunde ontdek en onderzoek je nieuwe leerstof meetkunde en getallenleer, je leert de link tussen deze nieuwe inhouden en het dagelijks leven. Logisch redeneren is een belangrijke vaardigheid die je zal oefenen. Je gebruikt specifieke software om wiskundige problemen op te lossen.

Nederlands, Frans en Engels

Een degelijke en uitgebreide basisvorming in talen is noodzakelijk als je in de bedrijfswereld wilt functioneren. Je leert vlot en correct communiceren door dit te oefenen in concrete situaties. Je combineert kennis en vaardigheden in creatieve taalopdrachten. Literatuur en taalkundige analyse staan eveneens op het programma

Interesses en talenten

  • Hebben de info en de thema’s je interesse gewekt?
  • Herken je hierin je sterktes en talenten?
  • Dan is de richting Bedrijfswetenschappen iets voor jou.

De volgende stap

Na de tweede graad Bedrijfswetenschappen kan je in de derde graad doorstromen naar:

  • Bedrijfswetenschappen,
  • Economie- moderne talen.


Zijn deze richtingen toch niet wat je zoekt? Dan helpt de CLB-medewerker je om je studiekeuze te herbekijken.