2e graad Economische wetenschappen

Algemene informatie

Economische wetenschappen is een sterk theoretische domeinoverschrijdende studierichting.

In deze richting komen in de specifieke vorming o.a. volgende thema’s aan bod:

  • Kennis en inzicht verwerven in de economie als systeem,
  • Kennis en inzicht verwerven in de werking van ondernemingen,
  •  Logisch en kritisch denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen,
  •  …

Je kan vanuit elke basisoptie instromen in deze studierichting.

Leren is fun

Economie

Je bestudeert de positie van de consument en producent in relatie tot de economische wereld.

Je verwerft inzicht in de marktwerking, de prijsvorming van producten, de werking van de arbeidsmarkt enz.

Je onderzoekt de rol van de overheid en het sociaal overleg binnen de werking van ondernemingen en de rol van banken en beurzen. Daarnaast is er ook aandacht voor de boekhoudkundige registratie van de activiteiten en de berekening van financiële ratio’s. Tijdens de lessen maak je gebruik van je ICT-kennis en je vaardigheden om de verzamelde informatie te analyseren en te verwerken. 

Wiskunde

Je onderzoekt en verdiept je in nieuwe leerstof meetkunde en abstracte getallenleer. Logisch redeneren en abstract denken zijn belangrijke vaardigheden die je zal oefenen. Je gebruikt specifieke software om meer complexe wiskundige problemen op te lossen.

Nederlands, Frans en Engels

Een degelijke en uitgebreide basisvorming in talen is noodzakelijk als je in de bedrijfswereld wilt functioneren. Je leert vlot en correct communiceren door dit te oefenen in concrete situaties. Je combineert kennis en vaardigheden in creatieve taalopdrachten. Literatuur en taalkundige analyse staan eveneens op het programma.

Interesses en talenten

  • Hebben de info en de thema’s je interesse gewekt?
  • Herken je hierin je sterktes en talenten?
  • Dan is de richting Economische wetenschappen iets voor jou.

De volgende stap

Na de tweede graad Economische wetenschappen kun je in de derde graad doorstromen naar:

  • Economie-moderne talen,
  • Bedrijfswetenschappen.


Zijn deze richtingen toch niet wat je zoekt? Dan helpt de CLB-medewerker je om je studiekeuze te herbekijken.