2e graad 3e jaar Taal en communicatie - Nieuw

Algemene informatie

Taal en communicatie is een theoretisch-praktische studierichting in het domein Taal en cultuur.

In deze richting komen in de specifieke vorming o.a. volgende thema’s aan bod:

  • Communicatie in al zijn vormen in het Nederlands, Frans, Engels en Duits,
  • Verkenning van het communicatiebeleid van een organisatie,
  • Inzicht verwerven in het belang van public relations voor een organisatie,
  • Ondersteuning van PR-projecten,

Je kan vanuit elke basisoptie instromen in deze studierichting.

Verdere informatie volgt.