2e graad 3e jaar Economische wetenschappen - Nieuw

Algemene informatie

Economische wetenschappen is een sterk theoretische domeinoverschrijdende studierichting.

In deze richting komen in de specifieke vorming o.a. volgende thema’s aan bod:

  • Kennis en inzicht verwerven in de economie als systeem,
  • Kennis en inzicht verwerven in de werking van ondernemingen,
  •  Logisch en kritisch denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen,
  •  …

Je kan vanuit elke basisoptie instromen in deze studierichting.

Verdere informatie volgt.