1e graad 1A

1A – Uitdagend en verkennend

Basispakket

Het basispakket van 27 lesuren is in alle scholen gelijk.

Projectwerking: Challenge

Tijdens 2 uur Challenge per week ontdek je je interesses en talenten. Je verkent de vijf verschillende studiedomeinen van de hogere leerjaren: economie, welzijn en maatschappij, taal en cultuur, kunst en creatie, wetenschappen en techniek. 

Teamwerk, onderzoek, creativiteit, sociale vaardigheden, … Je krijgt de kans om het allemaal te oefenen.

De kracht van coaching en samen leven

In Visitatie heeft elke leerling een coach. Die nodigt je uit om na te denken over jezelf, wat je doet, hoe je leert. Jullie maken samen een functioneringsrapport. 

Tijdens het wekelijks klasuur komen veel thema’s aan bod: leren leren, werken aan een goede klassfeer, moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken, gezondheid, zorg dragen voor het milieu,…