2e graad 4e jaar aso Economie

Jouw talenten en interesses

Een probleem oplossen vind je een uitdaging?
Je bent geboeid door de economische actualiteit?
Talen leren doe je graag?
Je kunt goed zelfstandig werken en studeren?
Wetenschappen en wiskunde interesseren jou?

Leren is fun

Economie

Je maakt kennis met het boeiende economische leven vanuit het standpunt van de ondernemingen.

Ondernemen is keuzes maken en risico’s nemen. Je leert hoe ondernemingen hun productieproces organiseren en waarom ze bepaalde producten vervaardigen.

Je verwerft inzicht in de wijze waarop ondernemingen noodzakelijke risico’s proberen te beheersen en hoe zij te werk gaan om te zorgen voor voldoende economische groei. Je onderzoekt wat men verstaat onder maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wiskunde

Je verdiept je verder in de getallenleer en de meetkunde van de 1e graad. Abstracte methodes krijgen een concrete invulling tijdens de lessen.

Talen

Je diept je talenkennis verder uit zowel in het Nederlands, het Frans als het Engels. In de lessen Nederlands komt taalvaardigheid, taalbeschouwing en literatuur op het programma. In de lessen moderne vreemde talen leer je Frans en Engels te gebruiken in sociale en bedrijfsgerelateerde contexten.

Biologie – Chemie – Fysica

Je gaat onderzoekend leren aan de hand van leerlingenexperimenten en waarnemingsopdrachten. Dit doe je in de vakken biologie, chemie en fysica. Biologie gaat over alle levende zaken, chemie over soorten stoffen en fysica over natuurverschijnselen.

In deze lessen leer je correct metingen uitvoeren, grafieken interpreteren, een microscoop gebruiken en waarnemen met al je zintuigen. Je ontwikkelt jouw onderzoekscompetenties.

Jouw toekomst

Economie-Moderne talen of Economie- wiskunde is een logisch vervolg van je studies.