Specialisatie Retail-management en visual merchandising

Profiel

ONDERNEMER DETAILHANDEL - FILIAALMANAGER

Een uitdagende leeromgeving

De leeronderneming is een unieke kans om het ondernemen al doende te leren. De leeronderneming van Visitatie Mariakerke is gelegen aan de Brugsesteenweg 492 te Mariakerke (Gent). Samen met je klasgenoten krijg je de kans om je eigen zaak op te richten, te beheren en tot ontwikkeling te brengen. Gedurende de 7 maanden van de leeronderneming voer je onder meer een marktonderzoek uit, en stel je een commercieel en een financieel plan op. Vanaf het moment van de opening, beheer je de winkel.

Belangrijke onderdelen in de vorming

STAGE

Om zoveel mogelijk voeling te houden met de bedrijfsrealiteit zal je een stage lopen. Het is een alternerende stage van anderhalve dag per week, een blokstage van 1 week en 3 blokstages van 2 weken. Tijdens jouw stage zal je jouw verworven kennis aan de praktijk kunnen toetsen en je commerciële vaardigheden verder ontwikkelen.

COMMERCIËLE PRESENTATIE

In dit vak leer je een eigen gezicht te geven aan je winkel. Je zal er etalages realiseren in functie van de gekozen huisstijl, promotiecampagnes plannen en uitwerken in functie van het imago van je winkel.

WINKELBEHEER

Tijdens de lessen winkelbeheer kom je in contact met de meeste aspecten rond de voorbereiding en de start van een zelfstandige detailhandel. Ook het eigenlijke beheer van een winkel wordt verder uitgediept en toegepast. Als jaaropdracht werk je aan een dossier waarbij je de oprichting van je eigen onderneming voorbereidt.

PAV

In het vak PAV (Project algemene vakken) verwerf je de nodige bagage om later op eigen benen te staan. Je krijgt praktische informatie over financiële zaken (budgetbeheer, verzekeringen ...), solliciteren, verplichtingen bij het afstuderen. Je werkt aan je communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling). Je besteedt aandacht aan wat er in de maatschappij gebeurt. Gastsprekers en praktijksessies geven je bovendien extra tips om in het 'echte' leven te staan.

TALEN

In de vakken Frans en Engels ligt de nadruk op de communicatieve vaardigheden en het praktisch taalgebruik in functie van het beroep.

Instap

Als je het 6e jaar Verkoop of Kantoor beëindigd hebt, kun je kiezen voor dit specialisatiejaar. Ook vanuit andere beroepsrichtingen is deze specialisatie mogelijk mits je hiervoor voldoende gemotiveerd bent.

Logisch vervolg

Na dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs en het attest bedrijfsbeheer.
Je kunt aan de slag als verkoper/verkoopster, televerkoper/televerkoopster, gerant(e) of je kunt een eigen zaak beginnen.