3e graad Marketing en Ondernemen

Profiel

BEDRIJFSECONOMIE - TALEN

Een uitdagende leeromgeving

Voor bepaalde vakken verwerk je leerinhouden zelfstandig en onder begeleiding van je vakleraren. Hierbij maak je gebruik van ons digitaal leerplatform waarop je je persoonlijk e-portfolio opbouwt.
Studiewijzers en zelfevaluatie helpen je bij het ontwikkelen van vaardigheden die van belang zijn voor het verder studeren in het hoger onderwijs.
Geregeld krijg je ondernemers voor de klas, wat de band met het bedrijfsleven sterker aanhaalt. Bovendien loop je in het laatste jaar een veertiendaagse bedrijfsstage. Met behulp van extra cursusmodules en opdrachten volg je ook de actualiteit op de voet.

Marketing en ondernemen

Belangrijke onderdelen in de vorming

BEDRIJFSGERICHTE VORMING

De klemtoon ligt op het commercieel-administratieve, met een stevige ondersteuning van boekhouding en toegepaste informatica. Je leert hoe je de boekhouding van een handelsonderneming voert aan de hand van het professioneel boekhoudpakket ProAcc. Office en webdesign krijg je in de vingers door de vele projectmatige toepassingen.

Met de virtuele oefenfirma in het laatste jaar doe je heel wat praktische ervaring op. De goederen- en geldstromen zijn virtueel, maar alle administratie is écht. Door de samenwerking met Cofep (Belgische Centrale voor oefenfirma’s), maak je met je onderneming deel uit van een wereldwijd netwerk van méér dan 7 000 oefenfirma’s. Je zet de theorie in de praktijk om: het voeren van een boekhouding, het onderhouden van een website, het opmaken van een catalogus en flyers, de opvolging van financiële verrichtingen …

In deze studierichting neem je deel aan een waaier van projecten: beleggerscompetitie, ondernemersquiz, veilingspel, educatief spel Starter!, brainstorming GPS Flanders DC, DreamDay, Euroscola …
Door op het einde van je opleiding het attest bedrijfsbeheer te behalen, kun je je als zelfstandige vestigen.

TALENVORMING

Je leert je vlot mondeling en schriftelijk uitdrukken zowel in het Nederlands, het Frans, het Engels én het Duits. Nog meer dan in de 2e graad, ligt de nadruk op het specifiek oefenen van je taalvaardigheid binnen de bedrijfswereld. Daarbij maak je gebruik van de nieuwste media.

Instap

De 2e graad Handel is de ideale voorbereiding voor een vervolg in de 3e graad Handel. Door zijn brede basis, uitdagende lesinhouden en ruime toekomstmogelijkheden is Handel ook een goede studierichting als je uit de 2e graad van het aso komt. Ook vanuit de 2e graad Handel-talen kun je de overstap maken naar de 3e graad Handel mits bijscholing voor boekhouden. Je wordt hierin begeleid als je dat wenst.

Logisch vervolg

HOGER ONDERWIJS

De studierichting Handel bereidt je in eerste instantie voor op een professionele bacheloropleiding:

  • bachelor in Bedrijfsmanagement,
  • bachelor in Communicatiemanagement,
  • bachelor in Office management.

Ook andere professionele bacheloropleidingen zijn mogelijk:

  • bachelor in Sociaal werk,
  • bachelor in het Onderwijs (kleuter, lager en secundair).

SE-n-SE-OPLEIDING

Je kunt ook kiezen voor Secundair-na-Secundair-opleidingen:

  • KMO-ondernemerschap,
  • KMO-administratie,
  • Immobiliënbeheer,
  • Verkoop en distributie