3e graad Accountancy en IT

Volg de lessen met jouw eigen laptop.

Profiel

TOEGEPASTE INFORMATICA - BEDRIJFSECONOMIE

Een uitdagende leeromgeving

Bepaalde leerinhouden van bedrijfseconomie, toegepaste informatica, wiskunde en talen verwerk je zelfstandig en onder begeleiding van je vakleraren. Hierbij maak je gebruik van ons digitaal leerplatform. Studiewijzers en zelfevaluatie helpen je bij het ontwikkelen van vaardigheden die van belang zijn voor het verder studeren in het hoger onderwijs.

Bedrijfsbezoeken en gastsprekers zijn voor jou een kennismaking met het bedrijfsleven. En in het laatste jaar loop je een veertiendaagse bedrijfsstage.

Belangrijke onderdelen in de vorming

BEDRIJFSECONOMIE

In het vak bedrijfseconomie komen naast economische en boekhoudkundige aspecten, ook juridische, zakelijk-communicatieve en informatica-aspecten (Office-pakket) aan bod.
Met de virtuele oefenfirma doe je heel wat praktische ervaring op in het laatste jaar. Je runt dan een eigen boekhoudkantoor (Count-it) waarin je de volledige boekhouding voert van een andere oefenfirma en waarbij je een computertoepassing ontwikkelt om een bedrijfsadministratief probleem op te lossen.
Door op het einde van je opleiding het attest bedrijfsbeheer te behalen, kun je je als zelfstandige vestigen.

TOEGEPASTE INFORMATICA

Tijdens deze lessen leer je economische processen automatiseren. Daarom leer je vanaf het 5e jaar de programmeertaal Visual Basic.net hanteren.
Hiermee ontwikkel je onder andere een kassasysteem, en leer je een volledig facturatiesysteem automatiseren. Tijdens het ‘Come Fly With Me’-project creëer je zelfs een volledig softwareprogramma om vliegtuigreizen te boeken. Alle gegevens die je nodig hebt om zo’n programma te ontwikkelen worden bijgehouden in een database die je zelf leert opstellen en bevragen.
Op het einde van het 6e jaar verken je ook de talloze mogelijkheden van dynamische websites. Uiteindelijk ontwikkel je jouw eigen gastenboek, webshop ...
Heel veel van de lessen zijn opgebouwd als labo’s. Nadat de theorie is aangebracht, kun je zelf aan de slag om de verschillende probleemstellingen op te lossen en jouw eigen softwareprogramma’s te bouwen. De leerkracht is er tijdens de labo’s om jou te coachen.

Instap

De 2e graad Handel is de ideale voorbereiding voor je start in Boekhouden-informatica. Door zijn brede basis, uitdagende lesinhouden en ruime toekomstmogelijkheden is Boekhouden informatica ook een goede studierichting als je uit de 2e graad van het aso of uit een andere studierichting van de 2e graad tso komt. Deze studierichting kun je dus ook aanvangen vanuit de 2e graad Handel-talen mits bijscholing voor wiskunde en informatica. We bieden je begeleiding om je eventuele achterstand voor bedrijfseconomie en informatica bij te werken.

Logisch vervolg

HOGER ONDERWIJS

De studierichting Boekhouden-informatica bereidt je in eerste instantie voor op een professionele bacheloropleiding:

  • bachelor in Bedrijfsmanagement,
  • bachelor in Communicatiemanagement,
  • bachelor in Multimedia en communicatiewetenschappen,
  • bachelor in Toegepaste informatica.

Ook andere professionele bacheloropleidingen zijn mogelijk:

  • bachelor in Sociaal werk,
  • bachelor in het Onderwijs (kleuter, lager en secundair).

SE-n-SE-OPLEIDING

Je kunt ook kiezen voor Secundair-na-Secundair-opleidingen waaronder:

  • KMO-ondernemerschap,
  • KMO-administratie,
  • Immobiliënbeheer.