2e graad Office en Retail

Wat leer je?

Je maakt kennis met de administratie en de retail (verkoop).

 • Je leert onder begeleiding:
  • ondersteunende secretariaatsactiviteiten uitvoeren,
  • ondersteunende boekhoudkundige taken uitvoeren,
  • de goederen in een winkel in ontvangst nemen en verkoopklaar maken,
  • verkopen en service verlenen.
 • Je leert dit op een zeer praktijkgerichte manier in een kantoorklas, in een winkelklas en in een echte winkel buiten de school.
 • Je leert in de kantoorklas telefoneren, post en mails behandelen, tienvingerblind typen, handelsdocumenten verwerken en klasseren, facturen verwerken in de boekhouding.
 • Je leert in de verkoopklas goederen verkoopklaar maken voor de winkel en ze presenteren in winkelrekken, klanten onthalen en informeren, telefoneren en professionele inpaktechnieken. Tijdens het schooljaar oefen je deze vaardigheden in een echte winkel buiten de school.
 • Je leert zowel in de kantoorklas als in de winkelklas vlot met de computer werken: invoer en opmaak van teksten (tekstverwerking), invoer en opmaak van cijfers (rekenblad), invoer en opmaak van adresgegevens (databank), de aanmaak en opmaak van eenvoudige presentaties en het aanpassen van multimediaal materiaal.
 • Je leert de basisvaardigheden voor een vlotte communicatie in het Nederlands, Frans en Engels.

Klasuur

Met de klasleraar werk je tijdens dit uurtje aan sociale vaardigheden, teambuilding en preventie van problemen. Dat doe je aan de hand van kringgesprekken en aangepaste activiteiten. Verder ontwikkel je ook op een gestructureerde manier het principe ‘leren leren’.

Wat verwachten we van jou als je kiest voor deze opleiding?

Belangrijk zijn:

 • een communicatieve houding,
 • interesse en gedrevenheid voor ICT-vaardigheden,
 • creativiteit,
 • de wil om ordelijk en nauwkeurig te werken.

Wie wordt toegelaten in de 2e graad?

Je bent geslaagd in het tweede leerjaar A of in het beroepsvoorbereidend leerjaar.

Wat kun je verder studeren na de 2e graad?

In de 2e graad verwerf je een brede vorming zodat je zowel kan doorstromen naar de 3e graad Office als naar de 3e graad Retail*.

 • In de 3e graad Office volg je de lessen van de basismodule ‘Administratief medewerker' en kies je één van de volgende modules:
  • medewerker klantendienst,
  • logistiek medewerker,
 • of in de 3e graad Retail volg je de lessen van de basismodule ‘Retailmedewerker’ en kies je één van de volgende modules:
  • medewerker klantendienst,
  • logistiek medewerker,
  • visual merchandising.

*Naast deze logische overgang kun je in de 3e graad nog voor andere studierichtingen kiezen.