2e graad Ondernemen en Communicatie

2e graad Handel-talen

Profiel

MODERNE TALEN - BEDRIJFSECONOMIE - TOEGEPASTE INFORMATICA

Belangrijke onderdelen in de vorming

TALEN

Een degelijke basisvorming in vreemde talen is noodzakelijk als je in de handelswereld wil functioneren. We zetten in op kennis en taalvaardigheid in al zijn aspecten. In de open leercentra train je beide met behulp van het digitaal werkboek.
In de studierichting Ondernemen en Communicatie start je in het 4e jaar met een nieuwe taal: Duits (2 uur).

Je talent voor taal en je zin voor initiatief kun je ontwikkelen in enkele vakdoorbrekende projecten:

  • Zo werk je in het 3e jaar tijdens een project aan je Engelse taalvaardigheid.
  • In het 4e jaar verken je tijdens het project ‘Visit(e)’ de job van onthaalverantwoordelijke. De opstart van een virtueel hotel is één van de vele uitdagingen.
  • Voorts werk je - ook in het 4e jaar - een studiereis naar een regio in Frankrijk uit.

BEDRIJFSECONOMIE

Je maakt kennis met diverse aspecten van een onderneming (dubbel boekhouden, documentenstroom). De leerinhouden krijg je zo aangeboden dat ze een ideale combinatie vormen met het aspect ‘talen’. Zo verwerf je een stevige bedrijfseconomische én taalgerichte basisvorming.

TOEGEPASTE INFORMATICA

Aan de hand van concrete toepassingen leer je vlot gebruikmaken van software (tekstverwerking, rekenblad ...). Daarnaast maak je ook kennis met nieuwe trends en multimedia.

Instap

IN HET 3E JAAR HANDEL-TALEN

De 2e graad Handel-talen is een haalbare kaart vanuit elke basisoptie in de A-stroom van de 1e graad.
Wie in de 1e graad basisoptie Handel volgde, is uiteraard iets beter voorbereid omdat je al kennismaakte met begrippen uit de bedrijfseconomische vorming en de toegepaste informatica.

IN HET 4E JAAR HANDEL-TALEN

Als je geslaagd bent in een 3e jaar aso of tso, dan kun je ook nu nog instappen in Handel-talen. We bieden je begeleiding om je eventuele achterstand voor Duits en bedrijfseconomie bij te werken.

Logisch vervolg

Studierichtingen derde graad: SECRETARIAAL-TALEN - HANDEL* - ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS - TOERISME - HOSPITALITY
*Mits een extra inspanning voor bedrijfseconomie.