2e graad 4e jaar Handel-Talen

Handel -Talen

Jouw talenten en interesses

Heb je interesse in de bedrijfswereld?
Ben je communicatief?
Spreek je graag vreemde talen?
Werk je graag in een team aan een project?

Leren is fun

Je leert verschillende vreemde talen (Engels, Frans, Duits) zodat je die talen kan gebruiken in formele en informele situaties en je krijgt een bedrijfseconomische basis (Informatica en bedrijfseconomie).

Talen

Een degelijke basisvorming in vreemde talen is noodzakelijk als je in de handelswereld wil functioneren. We zetten in op kennis en taalvaardigheid in al zijn aspecten. In het 4e jaar ontdek je ook de Duitse taal.

Je talent voor taal en je zin voor initiatief kun je ontwikkelen in enkele vakoverschrijdende projecten:

  • Zo werk je in het 3e jaar tijdens een project aan je Engelse taalvaardigheid.
  • In het 4e jaar verken je tijdens het project ‘Visit(e)’ de job van onthaalverantwoordelijke. De opstart van een virtueel hotel is één van de vele uitdagingen. 
  • Voorts werk je - ook in het 4e jaar - een studiereis naar een regio in Frankrijk uit

Bedrijfseconomie

Je maakt kennis met diverse aspecten van een onderneming (dubbel boekhouden, documentenstroom). De leerinhouden krijg je zo aangeboden dat ze een ideale combinatie vormen met de talenvorming. Zo verwerf je een stevige bedrijfseconomische én taalgerichte basisvorming.

Toegepaste informatica

Aan de hand van concrete toepassingen leer je vlot gebruik maken van software (tekstverwerking, rekenblad ...). Daarnaast maak je ook kennis met nieuwe trends en multimedia.

Jouw toekomst

Bij ons op school kun je in de derde graad kiezen uit:

  • Secretariaat-Talen
  • Handel