2e graad Ondernemen en IT

2e graad Handel

Profiel

BEDRIJFSECONOMIE - MODERNE TALEN - TOEGEPASTE INFORMATICA

Belangrijke onderdelen in de vorming

BEDRIJFSECONOMIE

Aan de hand van uitdagende werkvormen maak je kennis met diverse aspecten van een onderneming (dubbel boekhouden, personeelsbeleid, marketing ...). Met behulp van een kantoorsimulatieprogramma leer je omgaan met de documentenstroom in een onderneming.

In het vak bedrijfseconomie is er in het 3e jaar het peterschapsproject en in het 4e jaar het marketingproject. Beide projecten bieden jou de ruimte om de leerinhouden aan de praktijk te koppelen en versterken de band tussen het handelsonderwijs en het (plaatselijke) bedrijfsleven.

TALEN

Een degelijke basisvorming in vreemde talen is noodzakelijk als je in de handelswereld wil functioneren. We zetten in op kennis en taalvaardigheid in al zijn aspecten. In de open leercentra train je beide met behulp van het digitaal werkboek.
In het 4e jaar bereid je in groep een studiereis naar een regio in Frankrijk voor.

TOEGEPASTE INFORMATICA

Aan de hand van concrete toepassingen leer je vlot gebruikmaken van software (tekstverwerking, rekenblad ...). Daarnaast maak je ook kennis met nieuwe trends en multimedia.

WISKUNDE

Je diept de getallenleer en de meetkunde van de 1e graad verder uit. Ook besteed je veel aandacht aan het onderzoeken van verbanden (functies). Bovendien leer je gegevens statistisch te verwerken (ordenen, samenvatten, overzichtelijk voorstellen en interpreteren).

Instap

IN HET 3E JAAR HANDEL

De 2e graad Handel is een haalbare kaart vanuit elke basisoptie in de A-stroom van de 1e graad.
Wie de 1e graad basisoptie Handel volgde, is uiteraard iets beter voorbereid omdat je al kennismaakte met begrippen uit de bedrijfseconomische vorming en de toegepaste informatica.

IN HET 4E JAAR HANDEL

Als je geslaagd bent in een 3e jaar aso of tso, dan kun je ook nu nog instappen in het 4e jaar handel. We bieden je begeleiding om je eventuele achterstand voor bedrijfseconomie en toegepaste informatica bij te werken.

Logisch vervolg

Studierichtingen derde graad: HANDEL, BOEKHOUDEN-INFORMATICA, INFORMATICABEHEER of SECRETARIAAT-TALEN*
*Mits een extra inspanning voor de taalvakken (Duits in het bijzonder).