1e graad Beroepsvoorbereidend leerjaar

2BVL - Begeleid samen leren

Onze brede eerste graad

In onze eerste graad krijg je een brede algemene vorming waardoor je voorbereid bent op verschillende studiedomeinen. Je hoeft nu dus nog niet te kiezen welke richting je wil volgen. Je leert jezelf beter kennen, je ontdekt wat je goed kunt en wat je interesseert.

Je maakt kennis met de verschillende leerdomeinen van de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs. De lerarenteams van de A-stroom en de B-stroom organiseren projecten en werken sterk differentiërend. Zo kun je een goede en doordachte studiekeuze maken op het einde van de eerste graad.

Leren is leuk...

Je krijgt een brede basisvorming en daarnaast een aantal vakken die specifiek zijn voor het beroepenveld Decoratie, Kantoor en Verkoop. Wij verruimen dit aanbod met 1 uur Frans en een klasuur. Je gaat praktisch aan de slag en zit samen met de andere leerlingen in een kleine klasgroep

Belangrijk voor jou:

  • Je krijgt een individuele begeleiding.
  • Je kunt in je eigen tempo oefeningen op jouw maat oplossen.
  • Samen met de leraar ontwikkel je je talenten.
  • De nadruk ligt heel vaak op doén.
  • Je gaat creatief aan de slag.
  • Zo vaak als het kan, ervaar je succes.

Decoratie

Tijdens de lessen leer je een aantal basisvaardigheden en technieken zoals omgaan met allerhande materialen en verfsoorten, leren werken met kleuren en vormen, enz. Je proeft van wat de studierichtingen Publiciteit en etalage en Schilder- en decoratietechnieken in de 2e graad bieden.

Initiatie in Administratie en Verkoop

Tijdens de lessen maak je kennis met wat zich in die handelswereld afspeelt: reclame, kopen en verkopen van goederen en diensten, de taken van de verschillende beroepen in de administratie, enz.

Klasuur

Tijdens het wekelijks klasuur komen thema’s aan bod zoals: leren leren, leren samenwerken, gezondheid, milieu, enz.

Media

Je gaat in verschillende vakken met ICT en nieuwe mediaaan de slag: pc, laptops, iPads…

Projecten

Regelmatig werk je tijdens projectenin groep rond een bepaald thema.

De volgende stap

Op onze school kun je in de tweede graad kiezen voor de studierichting:

  • Office & Retail (bso)

Is dit studiedomein niet jouw ding? Dan helpen we je zoeken naar een school die jouw gekozen studiedomein wel aanbiedt.